Samen werkt 't Aanmelden!

Vacature Jobhulp-Maatje (vrijwillig)

De complexiteit van onze samenleving maakt het voor kwetsbare werkzoekenden moeilijk om zonder hulp geschikt en vooral passend werk te krijgen én te behouden. Problemen als financiële onzekerheid, éénzaamheid, onzekerheid en uitsluiting in de maatschappij liggen op de loer.

JobHulpMaatje Enschede ondersteunt werkzoekenden bij het vinden van een passende baan. We richten ons op alle kwetsbare werkzoekenden en daarbij ook statushouders. We geven belangeloze aandacht en doen dat aanvullend op de bestaande hulpverlenende instanties. Daarbij is ook veel aandacht voor motivatie, eigenwaarde en het delen van ervaringen. In dit proces krijgt de werkzoekende ook hulp van een getrainde vrijwilliger, de JobHulp-Maatjes. Hulp wordt verleend in groepen, genaamd JobGroups en/of via individuele trajecten met een coach, het JobHulp-Maatje.

Stichting XiE Helpt is de overkoepelende interkerkelijke stichting en werkt vanuit een christelijke motivatie om kwetsbare medeburgers te helpen en te ondersteunen, ongeacht geloof, levensovertuiging of afkomst. Om hier nog verder in groeien, zoekt stichting XiE Helpt voor haar project meerdere JobHulp-Maatjes voor Enschede en omgeving.

Coachende Jobhulp-Maatje

Voor het begeleiden en coachen van werkzoekenden in Enschede en omgeving.

Het JobHulp-Maatje biedt sociale en praktische ondersteuning aan de werkzoekende. Het gaat om een persoonlijk contact van ongeveer 2 uur per week voor maximaal een half jaar per werkzoekende. Er moet uitzicht zijn dat de werkzoekende uiteindelijk bemiddelbaar is, of dat er (tijdelijk) werk gevonden wordt of dat er doorverwezen kan worden. Maatje en werkzoekende streven een haalbare doelstelling na. Het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de werkzoekende staat daarbij voorop. Het JobHulp-Maatje staat naast de werkzoekende en is aanvullend op de professionele dienstverlening.

Je wordt als JobHulp-Maatje gekoppeld aan een werkzoekende die je vanuit je vakgebied, kennis en/of ervaring ook logischerwijs kunt begeleiden/coachen.

Taken van het maatje

 • De werkzoekende door een leerproces leiden en coachen om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten;
 • Vertrouwenspersoon zijn, rekening houdend met de (psychische) problematiek van de werkzoekende;
 • Starten, bevorderen en begeleiden van het contact met professionele dienstverlener(s), gemeentelijke instanties en potentiële werkgevers;
 • Verlenen van praktische hulp rondom het zoeken van werk, solliciteren, interviews, wet- en regelgeving, en in het algemeen de weg vinden op de arbeidsmarkt.

Wij bieden jou

Een uitdagende, zelfstandige functie binnen een team van enthousiaste en betrokken vrijwilligers en coördinatoren, met ruimte voor eigen initiatief. We zijn een jonge organisatie die deel uitmaakt van een uitgekiende landelijke formule. Binnen deze vrijwilligersfunctie ontvang je:

 • Ondersteuning door de plaatselijke coördinator en jobgroupleiders;
 • Ondersteuning via de website en de helpdesk;
 • Een deskundigheidstraining van 2 dagen;
 • Regelmatige afstemming met je coördinator en collega vrijwilligers om van elkaar te leren (intervisie).

Je herkent je in de volgende punten

 • Je hebt affiniteit met de doelgroep van kwetsbare mensen en in het bijzonder met statushouders (werkzoekenden met perspectief op zelfredzaamheid);
 • Je bent bereid om de werkzoekende(n), in een periode van hun leven zonder betaald werk, te ondersteunen;
 • Als je merkt dat er nog meer hulp nodig is voor de werkzoekende, aarzel je niet om hem op dat spoor te zetten;
 • Je hebt een open houding voor de opvattingen van je werkzoekende, zonder daar een oordeel over te vormen.

Wat heb je nodig

 • Je bent mensgericht;
 • Je bent initiatiefrijk, daadkrachtig en stabiel;
 • Je bent eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig;
 • Je ziet het zitten om een vertrouwelijke band met iemand aan te gaan in een kwetsbare positie. Het is belangrijk dat deze persoon op jou kan rekenen;
 • De capaciteiten om goed om te gaan met verschillen in ras, geaardheid en levensovertuiging;
 • Wanneer het erop aan komt ben je in staat om snel en handelend op te treden;
 • Je bent opgewassen tegen de teleurstellingen die je te verwerken krijgt, bijvoorbeeld afwijzingen van organisaties of onvoorspelbaar gedrag van je werkzoekende;
 • Je weet om te gaan met de moeilijkheden uit het leven van je werkzoekende. Als vertrouwens-persoon word je daar onherroepelijk mee geconfronteerd.

Herken jij je in de volgende voorwaarden?

 • Je bent bereid om je minimaal een jaar in te zetten;
 • Je hebt minimaal MBO werk- en/of denkniveau;
 • De nodige training te volgen;
 • Computervaardigheden, zoals tekstverwerken, e-mail en internet;
 • Goede communicatievaardigheden.

Enthousiast, nieuwsgierig of gelijk aanmelden?

Regelmatig zijn er informatie-avonden voor de vrijwilligersfunctie Jobhulp-Maatje. Zie hiervoor de agenda.

Je bent daar van harte welkom voor meer informatie, vrijblijvend. Zijn er binnenkort geen avonden gepland en wil je wel graag meer weten over deze functie neem dan contact op met ons via 053-7400145 of coordinator@jobhulpmaatje-enschede.nl.

Ik wil meer info over de rol van Jobhulpmaatje