Samen werkt 't Aanmelden!

Vacature Bestuurslid JobHulpMaatje Enschede

Ben jij iemand met hart voor mensen die hulp nodig hebben bij het vinden van een baan? Weet jij hoe je nieuwe netwerken kunt bereiken? Word jij enthousiast als je nadenkt over jouw stad en hoe jij impact kan hebben op ieder mensenleven? Kun jij overstijgend denken? Lees dan verder.

Voor onze mooie stichting JobHulpMaatje Enschede zoeken wij een nieuw bestuurslid. Ons stichtingsbestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Als er een nieuw bestuurslid is zullen we gezamenlijk de verdeling maken van de taken.

Profiel van het bestuurslid

De functie die openstaat kan ingevuld worden als voorzitter of als secretaris.

Hier horen de volgende taken bij:

 • Heeft en ontwikkelt een duidelijke visie voor de organisatie.
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en kan goed met mensen omgaan.
 • Heeft kennis van beleid, doelen, structuur en het werk van de stichting.
 • Kan strategisch richting/sturing geven aan vergaderingen en bijeenkomsten en heeft kennis van besluitvormings- en beleidsvormingsprocessen.
 • Verdiept zich in maatschappelijke relevante ontwikkelingen in het kader van de activiteiten van de stichting.
 • Is in staat ideeën en feiten helder te presenteren.
 • Is in staat de juiste prioriteiten te stellen.
 • Weet de identiteit van de stichting bestuurlijk en praktisch vorm te geven.
 • Draagt zorg voor de sponsorwerving i.s.m. de coördinatoren.

Wat zijn de basiseigenschappen van de bestuurder?

In hoofdlijnen is het een persoon met de volgende kenmerken:

 • Heeft een passie voor het doel dat de stichting nastreeft, heeft visie en laat zich bezielen;
 • Weet hoe samenwerking met kerken, diaconale platforms en andere maatschappelijke organisaties vorm wordt gegeven; 
 • Heeft een goede naam en goede referenties;
 • Is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en overlegt deze aan de secretaris;
 • Heeft mensenkennis en ervaring met het kunnen werken in teams en waardeert verschillen;
 • Durft de nek uit te steken, vernieuwend te denken en kan kritiek ontvangen en geven;
 • Kan zich neerleggen bij genomen besluiten en is bereid om deze besluiten intern- en extern te verdedigen;
 • Is een teamspeler;
 • Wil verantwoording afleggen en onderschrijft dienstbaar leiderschap;
 • Beheerst computervaardigheden, met name het kunnen gebruiken van Google mail, programma’s als Word en Excel en kan ook werken met Google Workspace.

JobHulpMaatje Enschede is een vrijwilligersorganisatie met enkele betaalde coördinatoren om de stabiliteit en continuïteit van de stichting te waarborgen. Het is dan ook belangrijk dat een bestuurslid weet hoe je met vrijwilligers omgaat en hen in hun kracht zet ten behoeve van de gezamenlijke missie.

Missie

JobHulpMaatje Enschede gelooft dat iedereen in deze samenleving van waarde is. JobHulpMaatje Enschede wordt gedreven door/met respect voor naastenliefde en de motivatie en opdracht om op te komen voor kwetsbare mensen. Iedereen mag zich geliefd weten en voelen op basis van zijn eigen persoon, talent en mogelijkheden. Het verliezen van werk is heftig. Daarom helpt de gecertificeerde vrijwilliger (maatje) van JobHulpMaatje Enschede in de zoektocht naar werk. JobHulpMaatje Enschede werkt in nauwe samenwerking met de lokale overheid en professionals. Het maatje biedt een steuntje in de rug om beter bemiddelbaar te worden en (weer) mee te doen in de samenleving.

JobHulpMaatje werkt mensgericht
om werkzoekenden doelgericht te helpen
te accepteren wie ze zijn en
te ontdekken wat bij ze past om beter
bemiddelbaar te worden op de arbeidsmarkt.

Bel of mail met de voorzitter van stichting JobHulpMaatje Enschede voor meer informatie:
053-7400145 of jaap@jobhulpmaatje-enschede.nl.