Samen werkt 't Aanmelden!

Vacature voor Algemeen coördinator

Voor 6 uur per week hebben we jouw hulp nodig!

De complexiteit van onze samenleving maakt het voor kwetsbare werkzoekenden moeilijk om zonder hulp geschikt en vooral passend werk te krijgen én te behouden. Problemen als financiële onzekerheid, éénzaamheid, onzekerheid en uitsluiting in de maatschappij liggen op de loer.

JobHulpMaatje Enschede ondersteunt werkzoekenden bij het vinden van een passende baan. We richten ons op alle kwetsbare werkzoekenden en daarbij ook statushouders. We geven belangeloze aandacht en doen dat aanvullend op de bestaande hulpverlenende instanties. Daarbij is ook veel aandacht voor motivatie, eigenwaarde en het delen van ervaringen. In dit proces krijgt de werkzoekende ook hulp van een getrainde vrijwilliger. Hulp wordt verleend in groepen, genaamd JobGroups en/of via individuele trajecten met een coach, genoemd JobHulpMaatjes. Wij zijn een snelgroeiende vrijwilligersorganisatie en daarom op zoek naar een coördinator.

De stichting JobHulpMaatje Enschede is een onafhankelijke stichting die is ontstaan vanuit de kerken in Enschede.

We hebben 5 hoofdactiviteiten

 • het werven van werkzoekenden voor JobGroups en JobHulpMaatjes (verder Maatjes);
 • het werven, begeleiden en coachen van JobGroupleiders en Maatjes;
 • het organiseren en monitoren van JobGroups en Maatjes trajecten;
 • het onderhouden van goede relaties met aanverwante plaatselijke organisaties en instellingen;
 • het inrichten, managen en continueren van JobHulpMaatje Enschede.

Taken van de coördinator JHM zijn

De taken van de coördinator zijn divers. Daarom zijn we op zoek naar een coördinator die zich kan richten op specifieke deelactiviteiten en taken in afstemming met de andere coördinator die er al is. De coördinatoren leggen verantwoording af aan het bestuur van JobHulpMaatje Enschede (de coördinatoren van JobHulpMaatje Enschede vallen in hiërarchisch en functioneel opzicht onder de verantwoordelijkheid van het bestuur).

Afhankelijk van wensen, kennis, talenten en ervaring maken we in goede afstemming met elkaar een verdeling van werkzaamheden onder de coördinatoren. Samen ga je, in goede afstemming en samenwerking, JobHulpMaatje Enschede managen en continueren:

Werkzaamheden m.b.t. de vrijwilligers en werkzoekenden

 • het werven van vrijwilligers (JobMaatjes);
 • het ondersteunen van de JobGroupleider bij het organiseren en leiden van JobGroups;
 • intakegesprekken met werkzoekenden en maatjes;
 • het koppelen van werkzoekenden aan een JobMaatje;
 • het begeleiden en coachen van JobGroupleiders en JobMaatjes;
 • het coördineren van diverse activiteiten;
 • administratieve werkzaamheden;
 • het houden van intervisies en evaluatiegesprekken met vrijwilligers.

Werkzaamheden m.b.t. financiën

 • het aantrekken en informeren van werkzoekenden;
 • het verwerven van voldoende financiering voor de toekomst;
 • het opbouwen en onderhouden van de contacten met de gemeente, sociale wijkteams en andere partijen gericht op het operationaliseren van JobHulpMaatje Enschede;
 • het zorgen voor een goede administratie- en rapportagestructuur, die aansluit bij de eisen van
  de landelijke organisatie en fondsen- en subsidieverstrekkers;
 • het vooruit denken, plannen en uitvoeren van acties om te zorgen voor de continuïteit van
  JobHulpMaatje Enschede.

Wij bieden jou als coördinator

Een uitdagende, zelfstandige functie binnen een team van betrokken vrijwilligers en medecoördinatoren, met veel ruimte voor eigen initiatief en in goede afstemming met het bestuur. De opdracht is in eerste instantie bedoeld voor 3 jaar. Maar dit is afhankelijk van het feit of er voldoende sponsoring wordt gerealiseerd. Sponsorwerving is één van de taken van de coördinator(en), afhankelijk van bij wie deze taak goed past.

 • vergoeding voor de werkzaamheden per maand is zeker bespreekbaar;
 • flexibiliteit in werkdagen en werktijden;
 • een jonge organisatie die deel uitmaakt van een uitgekiende landelijke formule;
 • een tweedaagse JobHulpMaatjes-training (dit wordt als voorwaarde gesteld, opdat de coördinator over dezelfde kennis beschikt als de vrijwilliger);
 • training en bijeenkomsten met landelijke collega coördinatoren;
 • ondersteuning door het Landelijk Service Punt van JobHulpMaatje.

Heb jij voor de functie coördinator

 • bij voorkeur een HBO werk- en denkniveau;
 • affiniteit met het (samen)werken met en het aansturen van vrijwilligers;
 • affiniteit met de doelgroep van kwetsbare mensen en in het bijzonder met statushouders;
 • de vaardigheid om samen te werken met alle nodige afstemming;
 • de capaciteiten om goed om te gaan met verschillen in ras, geaardheid en levensovertuiging;
 • kennis van, ervaring met en/of affiniteit met personeelsmanagement of job coaching;
 • een luisterend oor voor vrijwilligers en zeker voor de hulpvrager;
 • de mogelijkheid en bereidheid om – indien nodig – ‘s avonds te werken (i.v.m. Jobgroups);
 • kun jij omgaan met gestelde doelen, waarbij je ook grenzen kunt stellen;
 • affiniteit met netwerken en ondernemerschap;
 • goede communicatie- en computervaardigheden (zowel face-to-face als via diverse media);
 • heb je organisatievaardigheden als het vooruit plannen en organiseren en kun je daar op goede manier over afstemmen met het team?

We komen graag met je in gesprek

Voor meer informatie kun je bellen met de bestuursvoorzitter van JobHulpMaatje Enschede: Jaap van Tilburg via 06-22246069 of mailen naar jaap@jobhulpmaatje-enschede.nl.