Samen werkt 't Aanmelden!

JobMaatjes ontmoeten elkaar

Af en toe komen de vrijwilligers graag bij elkaar om ervaringen met het begeleiden van werkzoekenden uit te wisselen en van elkaar te leren. Alle maatjes ervaren hun werk als zinvol voor de werkzoekenden en tegelijk geeft het henzelf ook veel voldoening. Ze realiseren zich wel dat ze het niet te snel moeten opgeven. En ieder gaf aan nog wel meer mensen te willen begeleiden.

Advocaat Jan Ferenc Sabaroedin zegt:

“JobHulpMaatje Enschede geeft voldoening: het menselijke combineren met het vinden van een passende werkplek”

Raadslid Linda Wissink:

“Ik vind het mooi om vrijwilliger te zijn bij JobHulpMaatje Enschede omdat ik zo iets kan betekenen voor iemand in Enschede, wat ook mijn eigen (werkende) leven verrijkt. Win win!”