Samen werkt 't Aanmelden!
Werkzoekenden worden begeleid door maatjes en jobgroupleiders, die dit werk gratis doen. We willen deze hulpverlening door onze vrijwilligers ook gratis houden. Om de vrijwilligers op te leiden en te ondersteunen, zijn wij afhankelijk van vrijwilligers, bijdragen van partners, fondsen en donateurs. Met hulp of een financiële bijdrage maak je ons werk blijvend mogelijk. Samen werkt het!