Samen werkt 't Aanmelden!

JobHulpMaatje wil werkzoekenden laten nadenken over wie ze zijn en welke baan aansluit bij hun kwaliteiten en talenten. De ondersteuning van de maatjes zorgt voor zelfverzekerde werkzoekenden, die weten wat ze willen en kunnen. Het doel is om werkzoekenden sneller en effectiever te laten participeren in de maatschappij, waardoor het aantal wachtgeldregelingen, vergoedingen en uitkeringen zal dalen.

Gemeentes kunnen, behalve een bijdrage geven, werkzoekenden in de gemeente helpen door vrijwilligerswerk of werkervaringsplekken aan te bieden. Op deze manier wordt er veel werk uit handen genomen. 


Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met ons. Stuur een e-mail naar coordinator@jobhulpmaatje-enschede.nl