Samen werkt 't Aanmelden!

De hulpverlening van onze vrijwilligers is gratis. Maar om hen op te leiden en te ondersteunen, zijn wij afhankelijk van vrijwilligers, bijdragen van partners, fondsen en donateurs. Met hulp of een financiële bijdrage maak je ons werk blijvend mogelijk.

De persoonlijke begeleiding van onze maatjes helpt werkzoekenden om een stap dichter bij een (passende) baan te komen. Het bespaart menselijk leed, maar ook maatschappelijke kosten voor uitkeringen en maatschappelijke dienstverlening.

Waar is het geld voor nodig? De opleiding van maatjes is een belangrijke kostenpost waar wij niet op willen bezuinigen.

  • Elk nieuw maatje volgt een tweedaagse deskundigheidstraining.
  • Een maatje ontwikkelt zich voortdurend met het Permanente Educatie Programma.
  • Een maatje wordt gecoacht en begeleid. De hulpvragen worden lokaal gecoördineerd.
  • Het maatje leert binnen welke grenzen zijn bevoegdheden liggen. Ook leert het maatje over de juiste benaderingswijze.
Kwaliteit is een belangrijke sleutel voor het effectieve begeleiden van onze maatjes.

Sponsoren
We zijn dank verschuldigd aan onderstaande sponsors die het project hebben mogelijk gemaakt:

Het Oranjefonds, het Kansfonds, Gemeente Enschede, Konferentie van Nederlandse Religieuzen, stichting Haella, VSB fonds, MAEX Impuls Overijssel en Ten Cate Human Help Foundation.

Ook de gemeente Enschede heeft een financiële bijdrage toegezegd.

Ook financieel bijdragen?
Ben je enthousiast over ons project en wil je ook financieel bijdragen? Dat stellen we zeer op prijs. Je kunt dat doen via supp.to/Job-Hulp-Maatje-Enschede of je neem contact op met de coördinator door een mail te sturen naar coordinator@jobhulpmaatje-enschede.nl.