Samen werkt 't Aanmelden!

Jobhulpmaatje Enschede

Hoewel we werken met vrijwilligers kost de organisatie wel geld. We zijn dank verschuldigd aan onderstaande sponsors die het project hebben mogelijk gemaakt:

Het Oranjefonds, het Kansfonds, de stichting Haella, een MAEX Impuls Overijssel en een Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR - Projecten in Nederland (PIN). 

Ook de gemeente Enschede heeft een financiële bijdrage toegezegd.

Contact

Ben je enthousiast over ons project en wil je er ook financieel aan bijdragen? Dat stellen we zeer op prijs. Je kunt dat doen via https://supp.to/Job-Hulp-Maatje-Enschede Of je neemt contact op met de coordinator.