Samen werkt 't Aanmelden!

Jobhulpmaatje Enschede

Hoewel we werken met vrijwilligers kost de organisatie wel geld. We zijn dank verschuldigd aan onderstaande sponsors die het project hebben mogelijk gemaakt:

Het Oranjefonds, het Kansfonds, de Konferentie van Nederlandse Religieuzen, Fundatie Luden van Stoutenburg, de stichting Haella, 11 kerken uit Enschede en 40 Twentse ondernemers en particulieren. 

Ook de gemeente Enschede heeft een financiële bijdrage toegezegd.

Contact

Ben je enthousiast over ons project en wil je er ook financieel aan bijdragen? Dat stellen we zeer op prijs. Je kunt dat doen via https://supp.to/Job-Hulp-Maatje-Enschede Of je neemt contact op met de coordinator.