Samen werkt 't Aanmelden!

JobHulpMaatje Enschede van start gegaan

Op 1 september is het project JobHulpMaatje van start gegaan omdat er voldoende financiering is toegezegd door de sponsors. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden, zowel deelnemers als Maatjes en nieuwe sponsors.

Op dinsdag 1 februari zal de eerste JobGroup van start gaan. Aanmelding daarvoor is van belang.

Na een grondige voorbereidingsperiode is de locatie JobHulpMaatje Enschedé nu ook officieel van start gegaan.

Coördinator Jaap van Tilburg: “Mensen die ondersteuning zoeken bij het vinden van werk kunnen terecht bij JobHulpMaatje Enschede. Ze kunnen zich aanmelden via de button onder dit artikel. Zowel voor individuele begeleiding als voor een  JobGroup. Vanaf heden zullen we intakegesprekken gaan houden met potentiele deelnemers en dan kunnen we afhankelijk van de aanmeldingen z.s.m. komen tot een start van de individuele begeleiding en de JobGroups.

Alle werkzoekenden zijn welkom en vooral ook mensen die vanuit een vluchtelingen achtergrond op zoek zijn naar werk alsmede Roma’s. Onze ambitie is ook om later mensen te gaan ondersteunen die een eigen bedrijf willen gaan opzetten, daar hebben we al veel ervaring mee opgedaan in het verleden.

In de afgelopen jaren hebben we al 4x een JobGroup georganiseerd en konden we al enkele tientallen mensen helpen. De helft daarvan waren ‘statushouders’ (mensen met een verblijfsvergunning). Zij hebben vanwege een beperkte kennis van de Nederlandse taal en cultuur een extra probleem met het vinden van een passende baan. (Opmerking van de redacteur: van deze ervaring is landelijk ook gebruik gemaakt bij het opzetten van het project Ik Werk in Nederland iWIN).

Nadat we in de afgelopen jaren al wat ervaring hadden opgedaan en een aangepaste methodiek voor statushouders hadden opgezet wilden we de organisatie in Enschede beter opzetten. We hebben toen aansluiting gezocht bij de stichting XiE Helpt, een overkoepelende organisatie van kerken in Enschede en bij de landelijke organisatie JobHulpMaatje.

Ook hebben we een aantal sponsors gevonden om ons project te ondersteunen. We zijn dank verschuldigd aan het Oranjefonds, het Kansfonds, de Konferentie van Nederlandse Religieuzen, Fundatie Luden van Stoutenburg, de stichting Haella en 40 Twentse ondernemers via crowdfunding.”

Coördinator Jaap van Tilburg,
is te bereiken via 06-22246069
en jj@vantilburginnovation.nl