Samen werkt 't Aanmelden!
Vacature Jobhulp-Maatje (vrijwillig)

De complexiteit van onze samenleving maakt het voor kwetsbare werkzoekenden moeilijk om zonder hulp geschikt en vooral passend werk te…