Samen werkt 't Aanmelden!

Meet&Greet 2024

Op zaterdag 13 januari hadden we een feestelijke Meet&Greet in de Boei. Vanuit het bestuur werd kort teruggekeken op het afgelopen jaar waarin er weer een 60-tal deelnemers konden worden ondersteund en waarin er ook weer nieuwe maatjes zijn bijgekomen.

In het jaar 2023 zijn er verschillende nieuwe activiteiten gestart zoals JobGroups voor Roma mensen en een Engelstalige JobGroup voor expats. Het was ook een jaar met organisatorische veranderingen. Zo is er een nieuwe nationale koepelorganisatie de Stichting Nederland Geldzorgenvrij gekomen en is de stichtingsnaam nu officieel “stichting JobHulpMaatje Enschede”. Ook is het coördinatoren team geheel vernieuwd, het bestaat nu uit Marijke van der Tol en Martha Coskun. Voor alle vrijwilligers was er een mooie tas met lekkere dingen als dank voor de inzet. Tevens werd er een toast uitgebracht op het nieuwe jaar.

Onder leiding van Caren van Reijn werd een boeiend ‘stellingen spel’ gespeeld waardoor we elkaar leerden kennen. Al met al een mooie start van het nieuwe jaar waarin we weer aan de slag mogen gaan om de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een stapje dichterbij een passende baan te brengen door middels van JobGroups en persoonlijke begeleiding via een Maatje.