Samen werkt 't Aanmelden!
Als kerk wil je de leden ondersteunen, in hun geloof en in hun levenspad. Dat willen we bij Jobhulpmaatje Enschede ook.


Mensen die werk zoeken op weg helpen naar werkgeluk. Mensen die éénzaam zijn weer helpen om onderdeel te worden van de maatschappij. Mensen die financieel krap zitten helpen om een goede passende baan te vinden.

In iedere plaatselijke kerkelijke gemeente zitten gemeenteleden die geen werk hebben of die niet op de juiste plek zitten op hun werk. JobHulpMaatje wil maatschappelijk relevant zijn door hulp te bieden aan werkzoekenden, zonder te evangeliseren. Gewoon door er te zijn voor hen. Niet alleen de woorden, maar juist de daden toepassen.

Het omzien naar mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken in hun zoektocht naar werk, biedt nieuwe diaconale kansen.

Wat kan een plaatselijke kerkelijke gemeente doen?

  • Werzoekenden doorverwijzen naar Jobhulpmaatje Enschede voor een coachingstraject. Dit kan in een Jobgroup of in een individueel traject;
  • Bij veel werkzoekenden binnen een kerk kunnen we meedenken hoe we hen samen kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar een baan;
  • Zijn er veel statushouders, Roma's of andere kwetsbare werkzoekenden in de kerk of gemeente? Ook voor hen zijn er Jobgroups;
  • Motiveren van kerkleden om vrijwilliger te worden bij JobHulpMaatje. Dit kan als maatje, een coach voor werkzoekende of op ander gebied;
  • Financieel ondersteunen van JobHulpMaatje Enschede. Bijvoorbeeld door de organisatie op het collecterooster te plaatsen.

Contactpersoon worden in de kerk

We zoeken in Enschede en omgeving contactpersonen in kerken die een doorverwijsfunctie willen vervullen voor Jobhulpmaatje, voor werkzoekenden en mensen die als vrijwilliger aan de slag willen om anderen een toekomst te geven.

Wil jij contactpersoon voor ons worden? Nieuwsgierig naar meer informatie? Of heb je nog bepaalde vragen? Neem dan contact op met ons via coordinator@jobhulpmaatje-enschede.nl of ga naar het contactformulier.