Samen werkt 't Aanmelden!

JobHulpMaatje werkt op diverse locaties in Nederland. Hoe meer JobHulpMaatje locaties er zijn, hoe meer werkzoekenden we op weg kunnen helpen op de arbeidsmarkt. Op de locaties worden JobGroups gegeven en maatjes geworven.

Een lokale organisatie van JobHulpMaatje voldoet aan de vijf pijlers die JobHulpMaatje Nederland als maatstaf hanteert. Samenwerking van minimaal drie lokale kerken en/of organisaties is daarin de basis. Hiermee bewaren wij onze identiteit. Daarnaast heb je een groot netwerk en voldoende draagvlak.

Wil je in jouw woonplaats een locatie opstarten? Neem dan contact met ons op. Stuur een e-mail naar info@jobhulpmaatje.nl.

> Bekijk hier de huidige locaties